Din partner när det är svårt

Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis hjälpa dina medarbetare tillbaka till arbetsplatsen och 100% arbetsförmåga. Som arbetsgivare har man ofta inte redskapen för detta. Det har vi på företagshälsan! Vi är din nära partner även när du hamnar i en svår situation.

Vi jobbar nära våra kundföretag som en trygg expertresurs, med tydlig kunskap inom psykologi, ergonomi, beteendevetenskap, stress- och krishantering.

Behovet av rehabilitering kan uppkomma av många olika anledningar som ger en rad olika symptom. Vi har vanan och kunskapen om utmattning, mobbing och en mängd andra orsaker till att en medarbetare behöver en stark och erfaren företagshälsa.


Orkar du inte?

När det finns fara för utbrändhet blir det svårt att koncentrera sig. Jobbigt med långa texter. Orden flyter ihop. Det känns omöjligt både med logistik och planering. Kan knappt prata rent. Vi vill hjälpa dig bort från utmattning, så du känner igen dig själv igen.

Din partner när det är svårt

Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis hjälpa dina medarbetare tillbaka till arbetsplatsen och 100% arbetsförmåga. Som arbetsgivare har man ofta inte redskapen för detta. Det har vi på företagshälsan! Vi är din nära partner även när du hamnar i en svår situation.

Vi jobbar nära våra kundföretag som en trygg expertresurs, med tydlig kunskap inom psykologi, ergonomi, beteendevetenskap, stress- och krishantering.

Behovet av rehabilitering kan uppkomma av många olika anledningar som ger en rad olika symptom. Vi har vanan och kunskapen om utmattning, mobbing och en mängd andra orsaker till att en medarbetare behöver en stark och erfaren företagshälsa.


Orkar du inte?

När det finns fara för utbrändhet blir det svårt att koncentrera sig. Jobbigt med långa texter. Orden flyter ihop. Det känns omöjligt både med logistik och planering. Kan knappt prata rent. Vi vill hjälpa dig bort från utmattning, så du känner igen dig själv igen.

Rehabilitering i en trygg process

Rehabiliteringen sker i samverkan mellan din medarbetare, dig som arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsovården och ibland andra vårdgivare och aktörer.

Vi ser behoven ur ett professionellt perspektiv och har redskapen för en effektiv och medmänsklig rehabilitering. Trygghet helt enkelt, och din partner när det är svårt.

En fungerande arbetsmiljö

En god och utvecklande arbetsmiljö sker inte av sig själv. Det är ett arbete som aldrig står still med syfte att skydda dig och dina medarbetare. För att leva upp till kraven från Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar behöver arbetsmiljöarbetet i verksamheten vara levande och verklighetsförankrat.

Läs mer om hur vi kan vara ett aktivt stöd i ditt arbete med den fysiska arbetsmiljön såväl som det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.

>>>>>>>>>>>>