Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

När vi talar om organisatorisk arbetsmiljö menas resursfördelning och ansvar. Det är vilka krav som ställs i förhållande till mandat och hur kommunikationen sker inom verksamheten, från ledning till medarbetare.

Vad är den sociala arbetsmiljön? Jo, det samspel som sker dagligen, kollegor emellan och med dig som chef. Om samarbetet fungerar, och nivån av acceptans är hög, påverkar det oss positivt. Det öppnar upp för kreativitet och produktivitet. Människan vill i grunden göra ett bra jobb!


Kollat in tjänsten Stort krafttag?

Enligt Kantar Sifo känner nästan 6 av 10 stor oro för psykisk ohälsa i befolkningen på grund av pandemin. Vet din ledningsgrupp hur det senaste året har påverkat måendet på arbetsplatsen? Ni kan få koll med en kartläggning.


Vad är ett Stort krafttag?

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

När vi talar om organisatorisk arbetsmiljö menas resursfördelning och ansvar. Det är vilka krav som ställs i förhållande till mandat och hur kommunikationen sker inom verksamheten, från ledning till medarbetare.

Vad är den sociala arbetsmiljön? Jo, det samspel som sker dagligen, kollegor emellan och med dig som chef. Om samarbetet fungerar, och nivån av acceptans är hög, påverkar det oss positivt. Det öppnar upp för kreativitet och produktivitet. Människan vill i grunden göra ett bra jobb!


Kollat in tjänsten Stort krafttag?

Enligt Kantar Sifo känner nästan 6 av 10 stor oro för psykisk ohälsa i befolkningen på grund av pandemin. Vet din ledningsgrupp hur det senaste året har påverkat måendet på arbetsplatsen? Ni kan få koll med en kartläggning.


Vad är ett Stort krafttag?

Ja till ett hälsosamt arbetsklimat

Vi hjälper dig att arbeta aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med tydliga ramar för samspelet på arbetsplatsen, möjliggörs ett hälsosamt arbetsklimat. Tillsammans med dig och dina medarbetare säger vi stopp! Stopp till mönster i kulturen som skapar ohälsa.

Arbetsmiljön kan vara frisk! Så att din hälsoskapande organisation ger ringar på vattnet till dina medarbetare, deras närstående och ut i samhället i stort.

Genom kartläggning av verksamheten upptäcks och förebyggs orsaker till sömnstörningar, depression, stressreaktioner och andra tillstånd. Här vill vi snabbt fånga upp medarbetare som mår dåligt och sätta in krafttag till snabb återhämtning.

Liv i balans

God hälsa och friska arbetsplatser är nutidens fokus. Att ligga i framkant med det digitala har blivit ett måste för att hänga med i tiden. Men likaså är kraven på arbete i en sund miljö. Där livet fungerar i balans mellan jobb och återhämtning.

Företagshälsan bidrar till ett större fokus på hälsosam livsstil och goda levnadsval. För de val dina medarbetare gör i vardagen ger resultat på jobbet. Läs mer om hur vi kan vara din partner i ert hälsoarbete.

>>>>