Din partner i verksamhetens hälsoarbete

När hälsoarbetet på jobbet ger avtryck i medarbetarnas livsstil och levnadsval ges bästa förutsättningar för en frisk och sund arbetsplats. Vi vill bidra till att hälsosamma val blir en del av kulturen på din arbetsplats där en god hälsa är något eftersträvansvärt.

Vad kan du göra för att forma en sådan miljö? Det är inte lätt som företagsledare eller enhetschef att göra dessa stora förändringar på egen hand och kanske du själv inte har kunskapen. Då kommer vi in som din partner i företagets hälsoarbete.

Vi arbetar tätt ihop med dig och bildar en strategi som passar din arbetsgrupp.

Vi ger förslag på effektiva åtgärder till er som grupp och utreder hälsoinsatser på individnivå. Utbildningar i arbetsmiljö och hälsa ger dig vassare verktyg i kampen för ett balanserat arbetsliv och en hälsosam företagskultur.


Kontakta mig om partneravtal

Din partner i verksamhetens hälsoarbete

När hälsoarbetet på jobbet ger avtryck i medarbetarnas livsstil och levnadsval ges bästa förutsättningar för en frisk och sund arbetsplats. Vi vill bidra till att hälsosamma val blir en del av kulturen på din arbetsplats där en god hälsa är något eftersträvansvärt.

Vad kan du göra för att forma en sådan miljö? Det är inte lätt som företagsledare eller enhetschef att göra dessa stora förändringar på egen hand och kanske du själv inte har kunskapen. Då kommer vi in som din partner i företagets hälsoarbete.

Vi arbetar tätt ihop med dig och bildar en strategi som passar din arbetsgrupp.

Vi ger förslag på effektiva åtgärder till er som grupp och utreder hälsoinsatser på individnivå. Utbildningar i arbetsmiljö och hälsa ger dig vassare verktyg i kampen för ett balanserat arbetsliv och en hälsosam företagskultur.


Hälsocoaching och hälsoprofiler

Beroende på de unika utmaningar som finns i din verksamhet anpassar vi ett handlingsprogram som ger resultat. Du som partnerkund har löpande tillgång till alla våra tjänster i ett team av läkare, företagssköterska, sjukgymnast och beteendevetare. Vi erbjuder viktgrupper, stresshanteringskurser, drogavvänjning och fysträning, helt beroende på vad som skapar bäst effekt hos er.

Att dina medarbetare har en god hälsa är viktigt både för dig som arbetsgivare och för individen.

Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Vi arbetar nära dig med information, motivation och handledning för en balanserad livsstil som främjar hälsan.

Rehabilitering

Vi finns även där, när saker inte gått som planerat. Oförutsedda händelser kan leda till ohälsa som kräver rehabilitering. Ibland far medarbetare illa på olika sätt och behöver hjälp och råd. Vi är specialisten som finns vid din sida när en medarbetare behöver rehabilitering. Här ska vi ha en tät och tidig kontakt, så att processen till arbetsåtergång blir så smidig som möjligt.

Läs mer om hur vi tänker kring rehabilitering.

>>>>>>>>>>