Din partner i verksamhetens hälsoarbete

När hälsoarbetet på jobbet ger avtryck i medarbetarnas livsstil och levnadsval ges bästa förutsättningar för en frisk och sund arbetsplats. Vi vill bidra till att hälsosamma val blir en del av kulturen på din arbetsplats där en god hälsa är något eftersträvansvärt.

Vad kan du göra för att forma en sådan miljö? Det är inte lätt som företagsledare eller enhetschef att göra dessa stora förändringar på egen hand och kanske du själv inte har kunskapen. Då kommer vi in som din partner i företagets hälsoarbete.

Vi arbetar tätt ihop med dig och bildar en strategi som passar din arbetsgrupp.

Vi ger förslag på effektiva åtgärder till er som grupp och utreder hälsoinsatser på individnivå. Utbildningar i arbetsmiljö och hälsa ger dig vassare verktyg i kampen för ett balanserat arbetsliv och en hälsosam företagskultur.


Kollat in tjänsten Stort krafttag?

Hälsoundersökningar för arbetsgrupper som kompletteras av efterföljande åtgärder ger positiv hälsoeffekt. Sporadiska hälsokontroller utan uppföljning har inte samma resultat. Du kan öka ert mående på arbetsplatsen med en kartläggning.


Stort krafttag!

Din partner i verksamhetens hälsoarbete

När hälsoarbetet på jobbet ger avtryck i medarbetarnas livsstil och levnadsval ges bästa förutsättningar för en frisk och sund arbetsplats. Vi vill bidra till att hälsosamma val blir en del av kulturen på din arbetsplats där en god hälsa är något eftersträvansvärt.

Vad kan du göra för att forma en sådan miljö? Det är inte lätt som företagsledare eller enhetschef att göra dessa stora förändringar på egen hand och kanske du själv inte har kunskapen. Då kommer vi in som din partner i företagets hälsoarbete.

Vi arbetar tätt ihop med dig och bildar en strategi som passar din arbetsgrupp.

Vi ger förslag på effektiva åtgärder till er som grupp och utreder hälsoinsatser på individnivå. Utbildningar i arbetsmiljö och hälsa ger dig vassare verktyg i kampen för ett balanserat arbetsliv och en hälsosam företagskultur.


Kollat in tjänsten Stort krafttag?

Hälsoundersökningar för arbetsgrupper som kompletteras av efterföljande åtgärder ger positiv hälsoeffekt. Sporadiska hälsokontroller utan uppföljning har inte samma resultat. Du kan öka ert mående på arbetsplatsen med en kartläggning.


Stort krafttag!

Hälsocoaching och hälsoprofiler

Beroende på de unika utmaningar som finns i din verksamhet anpassar vi ett handlingsprogram som ger resultat. Du som partnerkund har löpande tillgång till alla våra tjänster i ett team av läkare, företagssköterska, sjukgymnast och beteendevetare. Vi erbjuder viktgrupper, stresshanteringskurser, drogavvänjning och fysträning, helt beroende på vad som skapar bäst effekt hos er.

Att dina medarbetare har en god hälsa är viktigt både för dig som arbetsgivare och för individen.

Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Vi arbetar nära dig med information, motivation och handledning för en balanserad livsstil som främjar hälsan.

Rehabilitering

Vi finns även där, när saker inte gått som planerat. Oförutsedda händelser kan leda till ohälsa som kräver rehabilitering. Ibland far medarbetare illa på olika sätt och behöver hjälp och råd. Vi är specialisten som finns vid din sida när en medarbetare behöver rehabilitering. Här ska vi ha en tät och tidig kontakt, så att processen till arbetsåtergång blir så smidig som möjligt.

Läs mer om hur vi tänker kring rehabilitering.

Har du varit sjuk?
Då kan du testa dig för antikroppar.

corona

Nu är det möjligt att göra ett antikroppstest, för att ta reda på om du tidigare har varit smittad av corona. Blodprovet kan visa om du har utvecklat antikroppar, som sannolikt ger ett visst skydd mot att du åter blir sjuk i covid-19 den närmaste tiden. 

Våra tester har hög kvalitet och uppfyller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med vägledning för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Analysen uppfyller mer än 99,5% specificitet och mer än 90% sensitivitet, tre veckor efter symtomdebut.

När ska jag göra ett antikroppstest?

För att ta ett antikroppstest mot covid-19 hos företagshälsan måste du ha varit symtomfri i två till tre veckor, för att öka tillförlitligheten i testsvaret. Ditt företag behöver ha ett kundavtal med Dalarnas Företagshälsa.
Ordna det här!

Hur går testet till?

Ett antikroppstest tas som ett blodprov i armvecket, ett så kallat venöst prov. Om du fortfarande uppvisar symtom kan det inte tas. Blodprovet analyseras av ett medicinskt laboratorium, Unilabs. Svaret kommer till dig, med brev via posten, inom 8–12 arbetsdagar.

Vad visar resultatet?

Resultatet visar om du har antikroppar (IgG) mot coronaviruset eller inte. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-CoV-2.

Positivt svar Det betyder att du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar mot infektionen. Då har du minskad risk att smittas, och minskad risk att smitta andra.

Antikroppar innebär att du sannolikt har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Enligt Folkhälsomyndigheten ger antikroppar ett helt eller delvis skydd mot ny infektion av covid-19 i upp till ett halvår (med reservation för att informationen förändras, då detta är en ny sjukdom).

Negativt svar Just nu har du inte mätbara nivåer av antikroppar mot viruset. Det kan bero på att du inte har haft covid-19, eller att du har haft covid-19 men inte utvecklat antikroppar. Det kan ha gått för kort tid sedan infektionen läkt ut.

Nytt test I vissa fall visar testet något som kallas för reaktiva antikroppar, vilket innebär ett tvetydigt svar, där det inte går att avgöra om du har utvecklat antikroppar eller inte. Då behöver du vänta fyra veckor och sedan göra testet en gång till.
För mer info hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se