Konkret stöd i kontrollen av er
fysiska arbetsmiljö

Som en nära partner vill vi hjälpa dig att följa Arbetsmiljöverkets regler för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa ger grunderna för hur du och dina medarbetare tillsammans ska hålla er verksamhet säker och trygg.

Vi på företagshälsan finns här för dig och erbjuder konkret stöd så att du kan utföra de kontroller och riskbedömningar som krävs.

Men som ytterst ansvarig på din arbetsplats behöver du hjälp med detta. Ett sunt och aktivt grepp om den fysiska arbetsmiljön innebär att kartlägga, undersöka, riskvärdera, åtgärda och följa upp. Vi är din experthjälp!


Kollat in tjänsten Stort krafttag?

Under flera veckor före en långtidssjukskrivning ökar kostnaderna successivt. Det beror på att medarbetaren trots närvaro, som en naturlig konsekvens av ohälsa presterar kraftigt lägre. Du kan minska riskerna med en kartläggning.


Stort krafttag!

Konkret stöd i kontrollen av er fysiska arbetsmiljö

Som en nära partner vill vi hjälpa dig att följa Arbetsmiljöverkets regler för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa ger grunderna för hur du och dina medarbetare tillsammans ska hålla er verksamhet säker och trygg.

Vi på företagshälsan finns här för dig och erbjuder konkret stöd så att du kan utföra de kontroller och riskbedömningar som krävs.

Men som ytterst ansvarig på din arbetsplats behöver du hjälp med detta. Ett sunt och aktivt grepp om den fysiska arbetsmiljön innebär att kartlägga, undersöka, riskvärdera, åtgärda och följa upp. Vi är din experthjälp!


Kollat in tjänsten Stort krafttag?

Under flera veckor före en långtidssjukskrivning ökar kostnaderna successivt. Det beror på att medarbetaren trots närvaro, som en naturlig konsekvens av ohälsa presterar kraftigt lägre. Du kan minska riskerna med en kartläggning.


Stort krafttag!

Trygg inför arbetsplatsinspektion

För att din personal ska hålla ett helt arbetsliv finns det föreskrifter för bullernivåer, kemikaliehalter, ventilation och på en mängd andra områden som du behöver känna till.

Vi hjälper er att komma igång och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet så att du kan känna dig trygg inför en inspektion.

Med en väl utarbetad plan för mätningar och kontinuerlig översyn av ergonomi är dina medarbetare i säkra händer.

Vikten av den sociala miljön

En frisk medarbetare håller ett helt arbetsliv om inverkan både från den fysiska och den sociala miljön är god. Med en evidensbaserad strategi kan du förebygga psykisk ohälsa, utmattning, mobbing och dysfunktionellt kollegskap.

Vi ger dig ett aktivt stöd i de svårigheter som kan uppkomma och ger dig handledning i hur du kan slippa att hamna där. Läs mer om hur vi tänker kring organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.