Se alla blogginlägg

När något inte stämmer - Upptäck spelmissbruk

Det finns något under ytan på arbetsplatsen som är svårt att definiera. Du ser signaler hos en specifik medarbetare, men det är för subtilt för att kunna sätta fingret på. Tiden går och problemet blir plötsligt akut.

Se alla blogginlägg

När något inte stämmer - Upptäck spelmissbruk

Det finns något under ytan på arbetsplatsen som är svårt att definiera. Du ser signaler hos en specifik medarbetare, men det är för subtilt för att kunna sätta fingret på. Tiden går och problemet blir plötsligt akut.Problem med spelberoende ska behandlas tidigt

Resultaten pendlar och du märker att kollegorna vet mer än dig som chef, innan du förstår att det handlar om spel, betting, gambling som gått över i missbruk.
Att problem som spelberoende tidigt uttalas, mellan dig och din medarbetare, är ett viktigt steg för att nå vidare. Ju tidigare desto bättre, för att minska riskerna för ett djupare beroende som leder till psykisk ohälsa och sjukskrivning. Samtal ger honom eller henne möjlighet att se spelmissbruket från ett utifrån-perspektiv.


Det är viktigt att våga fråga. Men hur?

Visa omsorg och att du ser din medarbetare. Fokusera på problemet och beskriv vad du ser och upplever. Ställ krav utifrån kollegans ansvarsnivå och utgå från begreppen arbetsför eller tjänstbar. Var noga med att förmedla hur du vill gå vidare och tydliggör konsekvenser. Betona ansvaret som arbetsgivare; att arbetsplatsen ska vara trygg och säker. Som chef ska du leda och fördela arbetet men även förebygga ohälsa hos dina medarbetare.


Arbetsgivaren förebygger spelmissbruk!

Frågan om spelvanor bör finnas med som en del av kommunikationen mellan personal och chef, liksom andra frågor om missbruk och ohälsa. Kontrollera om ert företag har en spelpolicy, där det tydligt framgår att spel inte får ske under arbetstid eller på organisationens datorer.

När arbetsgivarens engagemang i medarbetarens mående är äkta tas ansvaret om rehabilitering på allvar. Arbetsmiljöverket säger att arbetsgivaren inte har ett medicinskt rehabiliteringsansvar, utan endast ansvar för den arbetsinriktade rehabiliteringen, som oftast innebär arbetsanpassning.

Lagändringar från 1 januari 2018 innebär att spelberoende omfattas av både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det medför att rätten till stöd och behandling likställs med andra beroendetillstånd. KBT kombinerat med motiverande samtal är den huvudsakliga rekommenderade behandlingsformen. Tillsammans med företagshälsan läggs en plan upp för anpassning vid rehabilitering. Arbetsgivaren har allt att tjäna på en så snabbfotad kontakt med företagshälsovården som möjligt.

Spelandet börjar som ett nöje

Nöjet är att utmanas och belönas i lärandet av logiken bakom spelet och kanske även den sociala aspekten drar, att vara en del av ett större nätverk känns givande. När ett beroende har utvecklats - och det kan svänga snabbt - tar den nya hobbyn en väsentlig del av ens tid och kan även ha påverkan på den privata ekonomin. Det är svårt att tänka på något annat, relationer och arbete är i vägen för det man längtar till.

Enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten ser sig drygt 8% av Sveriges befolkning som anhöriga och närstående till en person som har spelproblem.

Hazardspelsyndrom drabbar till största del personer som redan har en psykisk problematik, t.ex ångest, depression eller antisocialt beteende, men riskfaktorer finns som gäller alla. Vissa typer av spel - med kort tid mellan satsning och resultat, snabba utbetalningar - har visat sig vara betydligt mer beroendeframkallande än andra.

Påverkar spelandet din familj och din ekonomi? Stäng av dig eller pausa ditt spelande i ett centralt, nationellt register.

Vill du som chef lära dig mer om spelmissbruk, spelberoende och hazardspelsyndrom har vi stöd för dig och hjälp med dina utmaningar på arbetsplatsen. Du kan även hålla utkik efter nya utbildningar och kurser i ämnet.


Du kanske även vill läsa om...